Prelucrarea datelor cu caracter personal

Număr Registrul General: 0020153
Număr infochiosk: 106326357396

Pentru ca experiența dvs. pe site-ul ArtCandle.ro să fie completă și pentru a face posibilă expedierea și livrarea comenzilor plasate, trebuie să fiți de acord ca SC VLAD ARTCANDLE SRL-D să colecteze și să prelucreze datele înscrise conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004 .

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice VLAD ARTCANDLE SRL-D are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o alta persoană. Scopul colectarii datelor este de a trimite corespondența, de a onora comenzile și de a realiza statistici proprii.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare onorării comenzii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea plasării pe acest site a comenzii dvs. și prelucrării ei.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: Serviciul Comercial si Serviciul Marketing - Baze de Date din cadrul firmei VLAD ARTCANDLE SRL-D.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa VLAD ARTCANDLE SRL-D, B-dul Republicii nr. 189, bl. 6A, et. 10,ap. 37, Ploiești, Județul Prahova. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în altă țară.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.


*Observație: orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.